فیلم جدید پارساپیروزفر سریال در انتهای شب


دانلود سریال عاشقانه و تاریخی جیران


جیران – قسمت 52 (پایانی)


دانلود سریال جیران قسمت 51 width=

قسمت آخر جیران

دانلود سریال جیران – قسمت 52 پایانی [Jeyran 52]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (قسمت پنجاه و دوم جیران قسمت اخر)

داستان قسمت اخر سریال جیران قسمت پنجاه و دو (52)

دل من چون به عشق مایل شد عشق در گردنش حمایل شد…


دانلود سریال جیران قسمت 51 width=

دانلود سریال جیران – قسمت ۵1 [Jeyran 51]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (قسمت پنجاه و یکم جیران)

داستان سریال جیران قسمت پنجاه و یک (51)

سیاوش با سودای انتقام به سوی ایران رهسپار است. اتحاد خواتین حرمسرا به ثمر می نشیند و حالا در غیاب صدراعظم فرصت مناسبی است تا نقشه کفایت خاتون اجرا شود…


دانلود سریال جیران قسمت 50 width=

دانلود سریال جیران – قسمت ۵۰ [Jeyran 50]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (قسمت پنجاه جیران)

داستان سریال جیران قسمت پنجاهم (50)

 جیران بار دیگر سوگوار مرگ پسرش است و در همین حال صدراعظم با شکوه السلطنه پیمان جدیدی می بندد… آیا جیران آرام می نشیند؟


دانلود سریال جیران قسمت 48 چهل و هشتم

دانلود سریال جیران – قسمت 49 [Jeyran 49]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (قسمت چهل و نهم جیران)

داستان سریال جیران قسمت چهل و نه (49)

«زنهار که طراز و طریقت گم شده و مجاز و حقیقت به هم آمیخته. سهم رعیت کابوس است و سهم سلطان تخت طاووس. کجاست تدبیر کریم خان که تاج شاهی پس بگیرد از ما ندانم کارها؟


دانلود سریال جیران قسمت 48 چهل و هشتم

دانلود سریال جیران – قسمت 48 [Jeyran 48]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (قسمت چهل و هشتم جیران)

داستان سریال جیران قسمت چهل و هشت (48)

«زنهار که طراز و طریقت گم شده و مجاز و حقیقت به هم آمیخته. سهم رعیت کابوس است و سهم سلطان تخت طاووس. کجاست تدبیر کریم خان که تاج شاهی پس بگیرد از ما ندانم کارها؟


دانلود سریال جیران قسمت 47 چهل و هفتم

دانلود سریال جیران – قسمت ۴۷ [Jeyran 47]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (قسمت چهل و هفتم جیران)

داستان سریال جیران قسمت چهل و هفت (47)

صدراعظم زیرک است و از هر موقعیتی برای خود فرصتی میسازد، اما جیران زیرک تر است …ماموران صدراعظم به گرجستان میرسند…


دانلود سریال جیران قسمت 46 چهل و پنجم

دانلود سریال جیران – قسمت 46 [Jeyran 46]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (قسمت چهل و ششم جیران)

داستان سریال جیران قسمت چهل و شش (46)

جیران برای به زیر کشیدن صدراعظم نیاز به همراهی زنان حرم دارد. چه کسی او را یاری خواهد کرد؟


دانلود سریال جیران قسمت 45 چهل و پنجم

دانلود سریال جیران – قسمت 45 [Jeyran 45]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (قسمت چهل و پنجم جیران)

داستان سریال جیران قسمت چهل و پنج (45)

مهدعلیا اسیر طمع سیری ناپذیر شازده بصیر شده و در این میان خواجه الماس با زیرکی به اندرونی شاه راه پیدا کرده و حالا سایه سیاهش مثل تقدیر شومی بر سر شاهزادگان قاجار است.


دانلود سریال جیران قسمت 44 چهل و چهارم

دانلود سریال جیران – قسمت 44 [Jeyran 44]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (قسمت چهل و چهارم جیران)

داستان سریال جیران قسمت چهل و چهار  (44)

زنهار که طراز و طریقت گم شده و مجاز و حقیقت به هم آمیخته. سهم رعیت کابوس است و سهم سلطان تخت طاووس…..


دانلود سریال جیران قسمت 43 چهل و سوم

دانلود سریال جیران – قسمت 43 [Jeyran 43]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (قسمت چهل و سوم جیران)

داستان سریال جیران قسمت چهل و سه (43)

عیش ناصرالدین شاه دیری نمی پاید و تند باد حوادث از پی هم می رسند. جنگ هرات، محاصره نظامی بوشهر…. شاه نیاز دارد تا میرزا آقاخان کشور را از این مخمصه برهاند. کفایت خاتون هم برای خلاصی به او نیاز دارد…میرزا آقاخان مرد مصالحه است…


دانلود سریال جیران قسمت 42 چهل و دوم

دانلود سریال جیران – قسمت 42 [Jeyran 42]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (قسمت چهل و دوم جیران)

داستان سریال جیران قسمت چهل و دو (42)

روز هجران و شب فرقت یار آخر شد زدم این فال ‌و گذشت اختر و کار آخر شد آن پریشانی شب های دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد… جیران به کاخ برمی گردد…


دانلود سریال جیران قسمت 41 چهل و یکم

دانلود سریال جیران – قسمت 41 [Jeyran 41]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (قسمت چهل و یکم جیران)

داستان سریال جیران قسمت چهل و یک (41)

نقره و خواجه روشن از دست قراول خاصه گریخته اند اما ایا راز تبهکاری آنان برملا میشود؟ مهدعلیا با ماری که در آستین پرورده چه خواهد کرد؟


دانلود سریال جیران قسمت 40 چهلم

دانلود سریال جیران – قسمت 40 [Jeyran 40]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (قسمت چهلم جیران)

داستان سریال جیران قسمت چهل (40)

عشق هر بار به رنگی جلوه می کند. عشق خواجه روشن و نقره چه رنگی دارد؟ رنگ وفاداری؟ رنگ خیانت؟ نقره در بزنگاه سرنوشت جانب عشق را می گیرد؟


دانلود سریال جیران قسمت 40 چهلم

دانلود سریال جیران – قسمت 39 [Jeyran 39]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (قسمت سی و نهم جیران)

داستان سریال جیران قسمت سی و نه (39)


دانلود سریال جیران قسمت 38 قانونی دانلود کنیم
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 38 [Jeyran 38]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (قسمت سی و هشتم جیران)

داستان سریال جیران قسمت سی و هشت (38)

در هر گوشه این کاخ توطئه ای در کار است و هر دم نقشه شومی طرح افکنده میشود، اما در این میانه عاشقانه دیگری آغاز میشود…سارا و سیاوش…


دانلود سریال جیران قسمت 37 قانونی دانلود کنیم
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 37 [Jeyran 37]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (قسمت سی و هفتم جیران)

داستان سریال جیران قسمت سی و هفت (37)

شکوه باید سارای گرجی را به کفایت خاتون برساند اما چگونه؟ ایا دسیسه کفایت تا پنهان ترین کنج اندرونی هم راه می یابد؟


دانلود سریال جیران قسمت 36 قانونی دانلود کنیم
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 36 [Jeyran 36]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (قسمت سی و ششم جیران)

داستان سریال جیران قسمت سی و ششم (36)

شاه از دست جیران، هم دلشکسته و خشمگین است ‌و هم تاب تحمل دوری اش را ندارد. مهدعلیا در تلاش است تا از این فرصت استفاده کند و جیران را برای همیشه از چشم شاه بیاندازد. کفایت خاتون برای خلاصی سارای گرجی از حرمسرا نقشه ای تازه می چیند…


دانلود سریال جیران قسمت 35 قانونی دانلود کنیم
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 35 [Jeyran 35]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (قسمت سی و پنجم جیران)

داستان سریال جیران قسمت سی و پنجم (35)

«زنهار که طراز و طریقت گم شده و مجاز و حقیقت به هم آمیخته. سهم رعیت کابوس است و سهم سلطان تخت طاووس. کجاست تدبیر کریم خان که تاج شاهی پس بگیرد از ما ندانم کارها؟ کجاست شمشیر نادر که انتقام بکشد از ما خراب کارها؟ مملکت آشفته است و امیرکبیر در گور خفته است. هر نامی آبستن ننگ است و هر صلحی آبستن جنگ. آدمیزاد قبله عالم هم که باشد پناه می خواهد. قلعه ای می خواهد که جان پناهش باشد. برای اولاد آدم هیچ قلعه ای محکم تر از عشق نیست. بدهید همه جا جار بزنند که: ایهالناس! دیروز در حوالی تجریش، پادشاه شما عاشق شد…»


دانلود سریال جیران قسمت 34 قانونی دانلود کنیم
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 34 [Jeyran 34]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (سی و چهارم جیران)

داستان سریال جیران قسمت سی و چهارم (34)

سرکشی های جیران موقعیت خانواده اش را در دربار به خطر می اندازد و میرزا اسدالله برای حفظ موقعیت تازه به چنگ امده اش حتی حاضر است دست به جنایت بزند. جیران خشمش را نزد شاه بروز می دهد.


دانلود سریال جیران قسمت 33حلال دانلود کنیم
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 33 [Jeyran 33]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (سی و سوم جیران)

داستان سریال جیران قسمت سی و سوم (33)

جیران نظم حرمسرا را به هم می ریزد . بلوای حرم زیر سر ننه اشوب است و مهد علیا این را تحمل نمی کند… سیاوش در خود سفر می کند تا راه را بیابد…


دانلود سریال جیران قسمت 32حلال دانلود کنیم
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 32 [Jeyran 32]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (سی و دوم جیران)

داستان سریال جیران قسمت سی و دوم (32)

جیران کین خواه مرگ کودکش است، هرات دارد از ایران جدا می شود و اهل دربار شاه را مقصر می دانند که به جای تمشیت امور مملکت سرگرم عشق جیران است. سیاوش تصمیمش را می گیرد…


دانلود سریال جیران قسمت 31 حلال دانلود کنیم
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 31 [ Jeyran 31]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (سی و یکم جیران)

داستان سریال جیران قسمت سی و یکم (31)

سیاوش مردد است که ردای جانشینی لطفعلی خان زند را به تن بکند، از آن سو در حرمسرا ولوله به پا شده. ننه آشوب به دنبال قاتل فرزند جیران است…


دانلود سریال جیران قسمت 30حلال
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 30 [ Jeyran 30]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (سی ام جیران)

داستان سریال جیران قسمت سی ام (30)

شاه برای جیران هر کار میکند و گوش به او میدهد پس کفایت خاتون به جیران نزدیک میشود. پشت همه این عطوفتها دسیسه ای پنهان است….


دانلود سریال جیران قسمت 29 حلال
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 29 [ Jeyran 29]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (در صورت مشکل اینترنت ایرانسل و همراه اول)

داستان سریال جیران قسمت بیست و نهم (29)

شاه جیران را تسلا میدهد زیرا عشق تسلای مصیبت است، اما جیران تسلیم تقدیر نمیشود. قاتل کودک کیست؟…


دانلود سریال جیران قسمت 28حلال
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 28[ Jeyran 28]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (در صورت مشکل اینترنت ایرانسل و همراه اول)

داستان سریال جیران قسمت بیست و هشتم (28)

شاه و خواجه، بانو و کنیز هرکدام سهمی دارند از شادی و رنج…از عشق


دانلود سریال جیران قسمت 27 حلال
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 27 [ Jeyran 27 ]

جمعه ها، ساعت 8 صبح | کارگردان: حسن فتحی

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (در صورت مشکل اینترنت ایرانسل و همراه اول)

داستان سریال جیران قسمت بیست و هفتم (27)

شاه و خواجه، بانو و کنیز هرکدام سهمی دارند از شادی و رنج…از عشق


دانلود سریال جیران قسمت 26 حلال
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 26 [ Jeyran 26]

جمعه ها، ساعت 8 صبح | کارگردان: حسن فتحی

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (در صورت مشکل اینترنت ایرانسل و همراه اول)

داستان سریال جیران قسمت بیست و پنجم (26)

پسر نورسیده سوگلی قبله عالم، چشم و چراغ شاه میشود و این اتش کینه زنان دیگر شاه را شعله ور میکند. خواجه روشن همه را به بازی میگیرد اینک اما خود بازیچه میشود که دست بالای دست بسیار است. در هر دهلیز تودرتوی این کاخ رازی نهفته است.


دانلود سریال جیران قسمت 25 حلال
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 25 [ Jeyran 25 ]

جمعه ها، ساعت 8 صبح | کارگردان: حسن فتحی

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (در صورت مشکل اینترنت ایرانسل و همراه اول)

داستان سریال جیران قسمت بیست و پنجم (25)

دست تقدیر چه بازیها که در استین دارد! کفایت خاتون گمشده اش را پیدا کرده و جیران برای شاه هر روز عزیزتر می‌شود….


دانلود سریال جیران قسمت 24 حلال
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 24 [ Jeyran 24 ]

جمعه ها، ساعت 8 صبح | کارگردان: حسن فتحی

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (در صورت مشکل اینترنت ایرانسل و همراه اول)

داستان سریال جیران قسمت بیست و چهار (24)

این هماوردی نه برای عشق است، نه برای زنده ماندن، این کشاکشی است که یک سوی ان میهن است و رازی که حال از پرده برون می افتد….


دانلود سریال جیران قسمت 23 حلال
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 23 [ Jeyran 23 ]

جمعه ها، ساعت 8 صبح | کارگردان: حسن فتحی

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (در صورت مشکل اینترنت ایرانسل و همراه اول)

داستان سریال جیران قسمت بیست و سه (23)

در کشاکش عاطفه و عشق جیران در کدام سو خواهد ایستاد؟


دانلود سریال جیران قسمت 22 حلال
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 22 [ Jeyran 22 ]

جمعه ها، ساعت 8 صبح | کارگردان: حسن فتحی

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (در صورت مشکل اینترنت ایرانسل و همراه اول)

داستان سریال جیران قسمت بیست و دو (22)

چه اسراری در هزارتوی پیچ در پیچ حرمسرا است که سیاوش و جیران را چون تار عنکبوت گرفتار کرده؟ آیا انها از این دام رهایی خواهند یافت؟


دانلود سریال جیران قسمت 21 حلال
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 21 [ Jeyran 21 ]

جمعه ها، ساعت 8 صبح | کارگردان: حسن فتحی

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (در صورت مشکل اینترنت ایرانسل و همراه اول)

داستان سریال جیران قسمت بیست و یک (21)

سیاوش در بزنگاه زندگی باید تصمیم دشواری بگیرد و قدم در راهی پر خطر بگذارد…


دانلود سریال جیران قسمت 20 حلال
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 20 [ Jeyran 20 ]

جمعه ها، ساعت 8 صبح | کارگردان: حسن فتحی

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (در صورت مشکل اینترنت ایرانسل و همراه اول)

داستان سریال جیران قسمت بیست (20)

زنان شاه به اعتراض بست نشسته اند، باید این دختر روستایی را که دل از شاه برده سر جایش بنشانند، جیران از سیاوش یاری می طلبد و نگاه سیاوش به نگاهی آشنا گره میخورد….


دانلود سریال جیران قسمت 19قانونی
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 19 [ Jeyran E19 ]

جمعه ها، ساعت 8 صبح | کارگردان: حسن فتحی

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (در صورت مشکل اینترنت ایرانسل و همراه اول)

داستان سریال جیران قسمت نوزده (19)

«زنهار که طراز و طریقت گم شده و مجاز و حقیقت به هم آمیخته. سهم رعیت کابوس است و سهم سلطان تخت طاووس. کجاست تدبیر کریم خان که تاج شاهی پس بگیرد از ما ندانم کارها؟ کجاست شمشیر نادر که انتقام بکشد از ما خراب کارها؟ مملکت آشفته است و امیرکبیر در گور خفته است. هر نامی آبستن ننگ است و هر صلحی آبستن جنگ. آدمیزاد قبله عالم هم که باشد پناه می خواهد. قلعه ای می خواهد که جان پناهش باشد. برای اولاد آدم هیچ قلعه ای محکم تر از عشق نیست. بدهید همه جا جار بزنند که: ایهالناس! دیروز در حوالی تجریش، پادشاه شما عاشق شد…»


دانلود سریال جیران قسمت 18قانونی
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 18 [ Jeyran E18 ]

جمعه ها، ساعت 8 صبح | کارگردان: حسن فتحی

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (در صورت مشکل اینترنت ایرانسل و همراه اول)

داستان سریال جیران قسمت هجده (18)

تصمیم شاه در تاخیر اعلام جانشین و ولیعهد غوغا به پا می کند. کفایت خاتون به دنبال راهی است تا از اجرای حکم قتل خدیجه چهریقی و عباس میرزا پیشگیری کند و آیا خواجه روشن از دامی که خود گسترده بود رهایی می یابد؟


دانلود سریال جیران قسمت 17 قانونی
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 17 [ Jeyran E17 ]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (در صورت مشکل اینترنت ایرانسل و همراه اول)

داستان سریال جیران قسمت هفده (17)

جیران در بستر بیماری و شاه بی قرار است. خطر از بیخ گوش شاه گذشته اما اگر نقشه دشمنان به ثمر می رسید تکلیف سلطنت چه می شد؟ میرزا اقاخان فرصت را مناسب می بیند تا با تحریک ریش سفیدان ایل قاجار شاه را وادار کند که ولیعهدی معین پسر تاجی را اعلام نماید اما اتفاق غیرمنتظره ای رخ می دهد….


دانلود سریال جیران قسمت 16 قانونی
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 16 [ Jeyran E16 ]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (در صورت مشکل اینترنت ایرانسل و همراه اول)

داستان سریال جیران قسمت شانزده (16)

جیران مسیرش را از سیاوش جدا می کند و رهسپار اردوی شکار می شود. شب سارای گرجی را به چادر شاه روانه می کنند. اینک زمان مناسبی است تا نقشه خواجه روشن اجرا شود اما….


دانلود سریال جیران قسمت 15 قانونی
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 15 [ Jeyran E15 ]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (در صورت مشکل اینترنت ایرانسل و همراه اول)

داستان سریال جیران قسمت پانزده (15)

مهدعلیا که می بیند شاه از دست جیران خشمگین است فرصت را مناسب می یابد که سارای گرجی را همراه شاه به سیاحت و شکار روانه کند. خواجه روشن اما از سارا خواسته ای دیگر دارد و حالا جیران است که باید انتخاب کند…..


دانلود سریال جیران قسمت 14 قانونی
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 14 [ Jeyran E14 ]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (در صورت مشکل اینترنت ایرانسل و همراه اول)

داستان سریال جیران قسمت چهارده (14)

حضور بی اجازه خدیجه چهریقی و پسرش عباس میرزا در مراسم جشن عروسی ملک زاده آشوب به پا می کند. شاه از این گستاخی بی تاب است و جیران که هنوز زیر و بم توطئه های پنهان و آشکار دربار را نمی داند پذیرای خدیجه می شود.


دانلود سریال جیران قسمت 13 قانونی
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 13 [ Jeyran E13 ]

جمعه ها، ساعت 8 صبح | کارگردان: حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (در صورت مشکل اینترنت ایرانسل و همراه اول)

دانلود سریال جیران حسن فتحی

دانلود قسمت سیزدهم سریال جیران (13)

داستان سریال جیران قسمت سیزدهم(13)

سر انجام روز جشن عروسی میرسد و این مراسم فرصتی است تا صدراعظم نقشه اش را برای انتخاب ولیعهد عملی کند. از طرف دیگر مسابقه کشتی برای انتخاب پهلوان تبدیل به رقابتی فراتر از کشتی میشود و عرصه ای که سیاوش و شاه مواجه شوند…


دانلود سریال جیران قسمت 11قانونی
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 12 [ Jeyran E12 ]

جمعه ها، ساعت 8 صبح | کارگردان: حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (در صورت مشکل اینترنت ایرانسل و همراه اول)

دانلود سریال جیران حسن فتحی

دانلود قسمت دوازدهم سریال جیران (12)

داستان سریال جیران قسمت دوازدهم (12)

صدراعظم برای راضی کردن ملک زاده نقشه ای دارد که توسط تاجی باید اجرا شود اما تاجی از صدراعظم چه امتیازی میخواهد؟


دانلود سریال جیران قسمت 11قانونی
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 11[ Jeyran E11 ]

جمعه ها، ساعت 8 صبح | کارگردان: حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (در صورت مشکل اینترنت ایرانسل و همراه اول)

دانلود سریال جیران حسن فتحی

دانلود قسمت یازدهم سریال جیران (11)

داستان سریال جیران قسمت یازدهم (11)

ملک زاده نمی تواند به راحتی حضور در مراسم خواستگاری را بپذیرد. مهدعلیا نیز تمرد دختر را تاب نمی آورد و خشم او دامن جیران را نیز می گیرد. در حالیکه شاه با بحران زن ها در حرمسرا مواجه است، ننه آشوب اسراری را برای سیاوش افشا می کند….

دانلود سریال جیران قسمت 10 قانونی
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 10  [ Jeyran E10 ]

جمعه ها، ساعت 8 صبح | کارگردان: حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (در صورت مشکل اینترنت ایرانسل و همراه اول)

دانلود سریال جیران حسن فتحی

دانلود قسمت دهم سریال جیران (10)

داستان سریال جیران قسمت دهم (10)

میرزا آقاخان از مهدعلیا ملک زاده را برای پسرش میرزا کاظم خواستگاری می کند. ملک زاده که همچنان عزادار مرگ امیرکبیر است با مادر مخالفت می کند. تاجی به ملک زاده توصیه می کند تا از جیران بخواهد کمکش کند و شاه را ترغیب کند تا به میرزا آقاخان جواب رد بدهد، اما مگر به راحتی می توان سد راه مهدعلیا شد؟


 

دانلود سریال جیران قسمت هشتم 8 قانونی
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 9  [ Jeyran E09 ]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (در صورت مشکل اینترنت ایرانسل و همراه اول)

داستان سریال جیران قسمت نهم (9)

جیران که توانسته حرفش را به کرسی بنشاند همراه شاه به اردوی شکار می‌رود، اما او برای شکار نیامده است. بدعت جیران در کاخ ولوله انداخته. عباس میرزا برادر ناتنی شاه، حاکم قم است ولی مادرش، خدیجه چهریقی، سودای پادشاهی پسر را در سر می‌پروراند. اما خواجه روشن کیست و سر در آخور چه کسی دارد؟


دانلود سریال جیران قسمت هشتم 8 قانونی
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 8  [ Jeyran E08 ]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (در صورت مشکل اینترنت ایرانسل و همراه اول)

داستان سریال جیران قسمت هشتم (8)

صدراعظم براي محکم تر کردن جايگاهش به فکر اين است که ملک زاده را براي پسرش ميرزا کاظم خواستگاري کند. سياوش هم به قراول خانه بر مي گردد و قرار است جزو ملازمان شاه به شکار بروند. جيران که به اين موضوع پي مي برد نگران مي شود. آيا سياوش نقشه اي دارد؟…


دانلود سریال جیران قسمت هفتم قانونی
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 7  [ Jeyran E07 ]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (در صورت مشکل اینترنت ایرانسل و همراه اول)

داستان سریال جیران قسمت هفتم (7)

طبق وعده بعد از اینکه جیران خلعت سرخ به سر کرد سیاوش از زندان ازاد می شود. سلمان از او می خواهد به قراول ها بپیوندد. سیاوش نمی پذیرد و اندوهگین و خشمگین از ستمی که به او رفت به کوهسار برمی گردد. در آنجا ننه آشوب می گوید باید برگردد به کاخ….


دانلود سریال جیران قسمت 6 قانونی
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 6  [ Jeyran E06 ]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (در صورت مشکل اینترنت ایرانسل و همراه اول)

داستان سریال جیران – قسمت ششم
سلمان که به وجود سیاوش پی برده کمین می کند تا او را دستگیر کند. از طرف دیگر شاه منتظر است تا جیران خلعت سرخ به سر کند اما جیران همچنان طفره می رود.


دانلود سریال جیران قسمت 5 قانونی
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 5  [ Jeyran E05 ]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (در صورت مشکل اینترنت ایرانسل و همراه اول)

داستان سریال جیران – قسمت پنجم
جیران را به محضر قبله عالم میبرند، اما شاه این جیران غمگین دلمرده را نمیخواهد. پس او را مرخص می کند تا روزی که سر صف سلام به نشانه همدلی با شاه شال سرخ به سر کند. سیاوش می رسد اما جیران رفته است. کجا؟ به دربار شاه….


دانلود سریال جیران قسمت 4 قانونی
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 4  [ Jeyran E04 ]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (در صورت مشکل اینترنت ایرانسل و همراه اول)

داستان سریال جیران – قسمت چهارم
سیاوش در بازگشت از پنج سنگ در کاروانسرایی اطراق می کند. همزمان کاروانی که سارای گرجی را به تهران می برند نیز سر می رسد. شب عده ای سارق به کاروانسرا حمله می کنند. سیاوش جان سارا را نجات می دهد اما خود زخمی می شود. جیران بیقرار است. او نمی خواهد به دربار شاه برود اما مگر کسی می تواند به درخواست شاه جواب رد بدهد؟….


دانلود سریال جیران قسمت سوم قانونی
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 3  [ Jeyran E03 ]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (در صورت مشکل اینترنت ایرانسل و همراه اول)

داستان سریال جیران – قسمت سوم
فرستادگان شاه با هدایا و پیشکشی به کوهسار می ایند. خبر در ابادی می پیچد که شاه طالب دختر محمد علی نجار شده است. کوهساریها از شادی سر از پا نمی شناسند و با ساز و دهل به خانه محمدعلی میروند اما در دل جیران غوغایی به پاست….


دانلود سریال جیران قسمت دوم 2 قانونی
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 2  [ Jeyran E02 ]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (در صورت مشکل اینترنت ایرانسل و همراه اول)

داستان سریال جیران – قسمت دوم
مهدعلیا که نگرانِ پریشان حالی شاه است، به دنبال تدبیری است تا روحیه از دست رفته‌اش را برگرداند. سفر سیاوش به پنج سنگ طولانی می‌شود و شاه گروهی را به کوهسار روانه می‌کند. به خانه محمد علی نجار…


دانلود سریال جیران قسمت اول قانونی
جهت رفتن به صفحه دانلود روی تصویر کلیک نمایید!

دانلود سریال جیران – قسمت 1  [ Jeyran E01 ]

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (در صورت مشکل اینترنت ایرانسل و همراه اول)

داستان سریال جیران – قسمت اول
ناصرالدین شاه جوان، به تازگی فرمان قتل صدراعظم محبوبش امیرکبیر را صادر کرده و دربار و حرم و دولت و مملکت دستخوش تحولات مهمی شده اند. در همین زمان و در روستای کوهسار تجریش، خدیجه دختر محمدعلی نجار، عشق شورانگیز جوانی به نام سیاوش را در سینه پنهان کرده است. 

سریال جیران به کارگردانی حسن فتحی و تهیه‌کنندگی اسماعیل عفیفه قرار است در سال ۱۴۰۰ به صورت اختصاصی از شبکه نمایش خانگی پخش شود.


دانلود سریال جیران قسمت اول قانونی
جهت دانلود سریال بر روی تصاویر مربوط به هر قسمت کلیک نمایید!

🔻

خرید و دانلود قانونی سریال جیران – قسمت 1

[ Jeyran E01 ]

عاشقانه – تاریخی – خانوادگی |   دانلود قسمت اول سریال جیران (01)

دانلود سریال جیران حسن فتحی

لینک کمکی دانلود (در صورت مشکل اینترنت ایرانسل و همراه اول)
آنونس سریال جیران کاری از حسن فتحی پخش از هنر اول دانلود از سایت BoxNama.IR


سریال شهرزاد اولین سریال عاشقانه شبکه نمایش خانگی حسن فتحی


دانلود سریال شهرزاد فصل اول دوم و سوم


 دانلود سریال عاشقانه – تاریخی شهرزاد| عاشقانه ای دیگر از حسن فتحی

لینک دانلود سریال شهرزاد فصل اول و دوم کامل