دانلود سریال جوکر ایرانی | Joker Series

دانلود سریال جوکر ایرانی | Joker Series

- - - - |

دانلود فصل جدید جوکر فینال فینالیست های جوکر


و اما…

آخرین قسمت جوکر

سریال جوکر – فصل ۷ | Joker S07

🔻

دانلود فصل هفتم جوکر ایرانی قسمت اول

مهمانان فصل هفت جوکر + بازیگران فصل ۷ جوکر

کارگردان: احسان علیخانی + حامدمیرفتاحی

در این قسمت از سریال جوکر

در این قسمت از سریال جوکر امین حیایی، سام درخشانی، حامد آهنگی، یوسف صیادی، علی استادی، غلامرضا نیکخواه، امیرمهدی ژوله، هومن برق نورد و سیروس میمنت به هنرمندی پرداخته اند.

به هنرمندی پرداخته اند.


دانلود فصل هفتم قسمت سوم جوکر ایرانی بخش دوم فینال

برای رفتن به صفحه دانلود روی عکس کلیک نمایید!

لینک دانلود مستند جوکر – قسمت ۳

(پشت صحنه جوکر احسان علیخانی)

دانلودجوکرفیلیموقسمتسومفصلششم
#قانونی_دانلود_کنیم!

دانلود فصل هفتم قسمت اول جوکر ایرانی بخش دوم فینال

برای رفتن به صفحه دانلود روی عکس کلیک نمایید!

لینک دانلود مستند جوکر – قسمت ۲

(پشت صحنه جوکر احسان علیخانی)

دانلودجوکرفیلیموقسمتسومفصلششم
#قانونی_دانلود_کنیم!

دانلود فصل هفتم قسمت اول جوکر ایرانی بخش دوم فینال

برای رفتن به صفحه دانلود روی عکس کلیک نمایید!

لینک دانلود مستند جوکر – قسمت ۱

(پشت صحنه جوکر احسان علیخانی)

دانلودجوکرفیلیموقسمتسومفصلششم
#قانونی_دانلود_کنیم!

 


دانلود فصل هفتم قسمت اول جوکر ایرانی بخش دوم فینال

برای رفتن به صفحه دانلود روی عکس کلیک نمایید!

📥 سریال جوکر فصل ۷ قسمت ۵ آخرین قسمت جوکر

(قسمت پنجم از بخش دوم فینال)

دانلودجوکرفیلیموقسمتسومفصلششم
#قانونی_دانلود_کنیم!

خلاصه داستان جوکر فصل۷ قسمت ۵ آخرین قسمت فینال فصل هفت

سریال جوکر به کارگردانی احسان علیخانی و سیدحامد میرفتاحی در سال ۱۴۰۰ ساخته شده است. این سریال محصول کشور ایران و در ژانر کمدی و خانوادگی می‌باشد.


دانلود فصل هفتم قسمت اول جوکر ایرانی بخش دوم فینال

برای رفتن به صفحه دانلود روی عکس کلیک نمایید!

📥 سریال جوکر فصل ۷ قسمت ۴

(قسمت چهارم از بخش دوم فینال)

دانلودجوکرفیلیموقسمتسومفصلششم
#قانونی_دانلود_کنیم!

خلاصه داستان جوکر فصل۷ قسمت۴ فینال فصل هفت

سریال جوکر به کارگردانی احسان علیخانی و سیدحامد میرفتاحی در سال ۱۴۰۰ ساخته شده است. این سریال محصول کشور ایران و در ژانر کمدی و خانوادگی می‌باشد.


دانلود فصل هفتم قسمت سوم جوکر ایرانی بخش دوم فینال

برای رفتن به صفحه دانلود روی عکس کلیک نمایید!

📥 سریال جوکر فصل ۷ قسمت ۳

(قسمت سوم از بخش دوم فینال)

دانلودجوکرفیلیموقسمتسومفصلششم
#قانونی_دانلود_کنیم!

خلاصه داستان جوکر فصل۷ قسمت۳ فینال فصل هفت

سریال جوکر به کارگردانی احسان علیخانی و سیدحامد میرفتاحی در سال ۱۴۰۰ ساخته شده است. این سریال محصول کشور ایران و در ژانر کمدی و خانوادگی می‌باشد.


دانلود فصل هفتم قسمت اول جوکر ایرانی بخش دوم فینال

برای رفتن به صفحه دانلود روی عکس کلیک نمایید!

📥 سریال جوکر فصل ۷ قسمت ۲

(قسمت دوم از بخش دوم فینال)

دانلودجوکرفیلیموقسمتسومفصلششم
#قانونی_دانلود_کنیم!

خلاصه داستان جوکر فصل۷ قسمت۲ فینال فصل هفت

سریال جوکر به کارگردانی احسان علیخانی و سیدحامد میرفتاحی در سال ۱۴۰۰ ساخته شده است. این سریال محصول کشور ایران و در ژانر کمدی و خانوادگی می‌باشد.


دانلود فصل هفتم قسمت اول جوکر ایرانی بخش دوم فینال

برای رفتن به صفحه دانلود روی عکس کلیک نمایید!

📥 سریال جوکر فصل ۷ قسمت ۱

(قسمت اول از بخش دوم فینال)

دانلودجوکرفیلیموقسمتسومفصلششم
#قانونی_دانلود_کنیم!

خلاصه داستان جوکر فصل۷ قسمت۱ فینال فصل هفت

سریال جوکر به کارگردانی احسان علیخانی و سیدحامد میرفتاحی در سال ۱۴۰۰ ساخته شده است. این سریال محصول کشور ایران و در ژانر کمدی و خانوادگی می‌باشد.


سهیل مستجابیان در فصل ششم جوکر ایرانی


سریال جوکر – فصل ۶ | Joker S06

🔻

دانلود فصل ششم جوکر ایرانی قسمت اول

مهمانان فصل ششم جوکر + بازیگران فصل ۶ جوکر

کارگردان: احسان علیخانی + حامدمیرفتاحی

در این قسمت از سریال جوکر

یوسف تیموری، بیژن بنفشه خواه، رضا شفیعی جم، سهیل مستجابیان، شهرام قائدی، محمدرضا علیمردانی، عباس جمشیدی فر، ایمان صفا و هومن حاج عبدالهی

به هنرمندی پرداخته اند.


سریال کمدی جوکر
جهت انتقال به صفحه انتخاب کیفیت و دانلود روی عکس کلیک نمایید!

📥 سریال جوکر – فصل ۶ قسمت ۵ (قسمت پنجم از بخش اول فینال)

[ سریال جوکر فصل ۶ قسمت ۵ ]

دانلودجوکرفیلیموقسمتسومفصلششم
#قانونی_دانلود_کنیم!

خلاصه داستان جوکر فصل۶ قسمت۵ فینال فصل ششم

سریال جوکر به کارگردانی احسان علیخانی و سیدحامد میرفتاحی در سال ۱۴۰۰ ساخته شده است. این سریال محصول کشور ایران و در ژانر کمدی و خانوادگی می‌باشد.


سریال کمدی جوکر
جهت انتقال به صفحه انتخاب کیفیت و دانلود روی عکس کلیک نمایید!

📥 سریال جوکر – فصل ۶ قسمت ۴ (قسمت چهارم از بخش اول فینال)

[ سریال جوکر فصل ۶ قسمت ۴ ]

دانلودجوکرفیلیموقسمتسومفصلششم
#قانونی_دانلود_کنیم!

خلاصه داستان جوکر فصل۶ قسمت۴ فینال فصل ششم

سریال جوکر به کارگردانی احسان علیخانی و سیدحامد میرفتاحی در سال ۱۴۰۰ ساخته شده است. این سریال محصول کشور ایران و در ژانر کمدی و خانوادگی می‌باشد.


سریال کمدی جوکر
جهت انتقال به صفحه انتخاب کیفیت و دانلود روی عکس کلیک نمایید!

📥 سریال جوکر – فصل ۶ قسمت ۳ (قسمت سوم از بخش اول فینال)

[ سریال جوکر فصل ۶ قسمت ۳ ]

 

دانلودجوکرفیلیموقسمتسومفصلششم
#قانونی_دانلود_کنیم!

خلاصه داستان جوکر فصل۶ قسمت۳ فینال فصل ششم

سریال جوکر به کارگردانی احسان علیخانی و سیدحامد میرفتاحی در سال ۱۴۰۰ ساخته شده است. این سریال محصول کشور ایران و در ژانر کمدی و خانوادگی می‌باشد.


سریال کمدی جوکر
جهت انتقال به صفحه انتخاب کیفیت و دانلود روی عکس کلیک نمایید!

📥 سریال جوکر – فصل ۶ قسمت ۲ (قسمت دوم از بخش اول فینال)

[ سریال جوکر فصل ۶ قسمت ۲ ]

 

دانلودجوکرفیلیموقسمتسومفصلششم
#قانونی_دانلود_کنیم!

خلاصه داستان جوکر فصل۶ قسمت۲ فینال فصل ششم

سریال جوکر به کارگردانی احسان علیخانی و سیدحامد میرفتاحی در سال ۱۴۰۰ ساخته شده است. این سریال محصول کشور ایران و در ژانر کمدی و خانوادگی می‌باشد.


سریال کمدی جوکر
جهت انتقال به صفحه انتخاب کیفیت و دانلود روی عکس کلیک نمایید!

📥 سریال جوکر – فصل ۶ قسمت ۱ (قسمت اول از بخش اول فینال)

[ سریال جوکر فصل ۶ قسمت ۱ ]

دانلودجوکرفیلیموقسمتسومفصلپنجم
#قانونی_دانلود_کنیم!

خلاصه داستان جوکر فصل۶ قسمت۱ فینال فصل ششم

سریال جوکر به کارگردانی احسان علیخانی و سیدحامد میرفتاحی در سال ۱۴۰۰ ساخته شده است. این سریال محصول کشور ایران و در ژانر کمدی و خانوادگی می‌باشد.


دانلود جوکر - فصل 4 - قسمت 3 سریال جوکر سیامک انصاری


سریال جوکر – فصل ۵ | Joker S05

🔻

دانلود فصل پنجم جوکر ایرانی قسمت چهارم فینال فصل ۴

مهمانان فصل پنجم جوکر + بازیگران فصل پنجم جوکر

کارگردان: احسان علیخانی + حامدمیرفتاحی

در این قسمت از سریال محمدرضا علیمردانی، امیرحسین صدیق، حامد آهنگی، سیروس میمنت، علی اوجی، مجید واشقانی، علی مشهدی و مهران غفوریان به هنرمندی پرداخته اند.


سریال کمدی جوکر
جهت انتقال به صفحه انتخاب کیفیت و دانلود روی عکس کلیک نمایید!

📥 دانلود جوکر فصل پنجم قسمت چهارم (فینال)🎭

[ سریال جوکر فصل ۵ قسمت ۴ ]

دانلودجوکرفیلیموقسمتسومفصلپنجم
#قانونی_دانلود_کنیم!

خلاصه داستان جوکر فصل۵ قسمت۴ فینال فصل پنجم

سریال جوکر به کارگردانی احسان علیخانی و سیدحامد میرفتاحی در سال ۱۴۰۰ ساخته شده است. این سریال محصول کشور ایران و در ژانر کمدی و خانوادگی می‌باشد.


سریال کمدی جوکر
جهت انتقال به صفحه انتخاب کیفیت و دانلود روی عکس کلیک نمایید!

📥 دانلود جوکر فصل پنجم قسمت سوم🎭

[ سریال جوکر فصل ۵ قسمت ۳ ]

دانلودجوکرفیلیموقسمتسومفصلپنجم
#قانونی_دانلود_کنیم!

خلاصه داستان جوکر فصل۵ قسمت۳

سریال جوکر به کارگردانی احسان علیخانی و سیدحامد میرفتاحی در سال ۱۴۰۰ ساخته شده است. این سریال محصول کشور ایران و در ژانر کمدی و خانوادگی می‌باشد.


سریال کمدی جوکر
جهت انتقال به صفحه انتخاب کیفیت و دانلود روی عکس کلیک نمایید!

📥 دانلود جوکر فصل پنجم قسمت دوم🎭

[ سریال جوکر فصل ۵ قسمت ۲ ]

دانلودجوکرفیلیموقسمتدومفصلپنجم
#قانونی_دانلود_کنیم!

خلاصه داستان جوکر فصل۵ قسمت۲

سریال جوکر به کارگردانی احسان علیخانی و سیدحامد میرفتاحی در سال ۱۴۰۰ ساخته شده است. این سریال محصول کشور ایران و در ژانر کمدی و خانوادگی می‌باشد.


سریال کمدی جوکر
جهت انتقال به صفحه انتخاب کیفیت و دانلود روی عکس کلیک نمایید!

📥 دانلود جوکر فصل پنجم قسمت اول 🎭

[ سریال جوکر فصل ۵ قسمت ۱ ]

دانلودجوکرفیلیموقسمت4
#قانونی_دانلود_کنیم!

خلاصه داستان جوکر فصل۵ قسمت۱

سریال جوکر به کارگردانی احسان علیخانی و سیدحامد میرفتاحی در سال ۱۴۰۰ ساخته شده است. این سریال محصول کشور ایران و در ژانر کمدی و خانوادگی می‌باشد.


دانلود جوکر - فصل 4 - قسمت 3 سریال جوکر سیامک انصاری


سریال جوکر – فصل ۴ | Joker S04

🔻

دانلود فصل چهارم جوکر ایرانی قسمت چهارم

مهمانان فصل چهارم جوکر + بازیگران فصل چهارم جوکر

کارگردان: احسان علیخانی + حامدمیرفتاحی

در این قسمت از سریال جوکر پوریا پورسرخ، یوسف صیادی، مهران رجبی، یوسف تیموری، شهاب عباسی، سیاوش مفیدی، علی صالحی و بهزاد محمدی به هنرمندی پرداخته اند.


سریال کمدی جوکر
جهت انتقال به صفحه انتخاب کیفیت و دانلود روی عکس کلیک نمایید!

📥 دانلود جوکر فصل چهارم قسمت چهارم 🎭

[ سریال جوکر فصل ۴ قسمت ۴ ]

قسمت پایانی فصل ۴ آخر

دانلودجوکرفیلیموقسمت4
#قانونی_دانلود_کنیم!

خلاصه داستان جوکر فصل۴ قسمت۴

سریال جوکر به کارگردانی احسان علیخانی و سیدحامد میرفتاحی در سال ۱۴۰۰ ساخته شده است. این سریال محصول کشور ایران و در ژانر کمدی و خانوادگی می‌باشد.


سریال کمدی جوکر
جهت انتقال به صفحه انتخاب کیفیت و دانلود روی عکس کلیک نمایید!

📥 دانلود جوکر فصل چهارم قسمت سوم 🎭

[ سریال جوکر فصل ۴ قسمت ۳ ]

دانلودجوکرفیلیموقسمت4
#قانونی_دانلود_کنیم!

خلاصه داستان جوکر فصل۴ قسمت۳

سریال جوکر به کارگردانی احسان علیخانی و سیدحامد میرفتاحی در سال ۱۴۰۰ ساخته شده است. این سریال محصول کشور ایران و در ژانر کمدی و خانوادگی می‌باشد.


سریال کمدی جوکر
جهت انتقال به صفحه انتخاب کیفیت و دانلود روی عکس کلیک نمایید!

📥 دانلود جوکر فصل چهارم قسمت دوم 🎭

[ سریال جوکر فصل ۴ قسمت ۲ ]

دانلودجوکرفیلیموقسمت4
#قانونی_دانلود_کنیم!

خلاصه داستان جوکر فصل۴ قسمت۲

سریال جوکر به کارگردانی احسان علیخانی و سیدحامد میرفتاحی در سال ۱۴۰۰ ساخته شده است. این سریال محصول کشور ایران و در ژانر کمدی و خانوادگی می‌باشد.


سریال کمدی جوکر
جهت انتقال به صفحه انتخاب کیفیت و دانلود روی عکس کلیک نمایید!

📥 دانلود جوکر فصل چهارم قسمت اول🎭

[ سریال جوکر فصل ۴ قسمت ۱ ]

دانلودجوکرفیلیموقسمت4
#قانونی_دانلود_کنیم!

خلاصه داستان جوکر فصل۴ قسمت۱

سریال جوکر به کارگردانی احسان علیخانی و سیدحامد میرفتاحی در سال ۱۴۰۰ ساخته شده است. این سریال محصول کشور ایران و در ژانر کمدی و خانوادگی می‌باشد.


دانلود فثصل 3 سریال جوکر سیامک انصاری


سریال جوکر – فصل ۳ | Joker S03

🔻

کارگردان: احسان علیخانی + حامدمیرفتاحی

در این قسمت از سریال جوکر رضا شفیعی جم، سیاوش چراغی پور، سروش جمشیدی، علیرضا استادی، حمید لولایی، امیر غفارمنش، میرطاهر مظلومی و بابک نهرین به هنرمندی پرداخته اند.


سریال کمدی جوکر
جهت انتقال به صفحه انتخاب کیفیت و دانلود روی عکس کلیک نمایید!

📥 دانلود جوکر فصل سوم قسمت چهارم 🎭

[ سریال جوکر فصل ۳ قسمت۴ ]

دانلودجوکرفیلیموقسمت4
#قانونی_دانلود_کنیم!

خلاصه داستان جوکر فصل۳ قسمت۴

سریال جوکر به کارگردانی احسان علیخانی و سیدحامد میرفتاحی در سال ۱۴۰۰ ساخته شده است. این سریال محصول کشور ایران و در ژانر کمدی و خانوادگی می‌باشد.


سریال کمدی جوکر
جهت انتقال به صفحه انتخاب کیفیت و دانلود روی عکس کلیک نمایید!

📥 دانلود قسمت سوم از فصل سوم جوکر 🎭| جوکر قسمت۳ فصل۳

دانلودجوکرفیلیموقسمت4
#قانونی_دانلود_کنیم!

خلاصه داستان قسمت۳ فصل۳ جوکرفیلیمو

سریال جوکر به کارگردانی احسان علیخانی و سیدحامد میرفتاحی در سال ۱۴۰۰ ساخته شده است. این سریال محصول کشور ایران و در ژانر کمدی و خانوادگی می‌باشد.


سریال کمدی جوکر
جهت انتقال به صفحه انتخاب کیفیت و دانلود روی عکس کلیک نمایید!

📥 دانلود قسمت دوم از فصل سوم جوکر 🎭| جوکر قسمت۲ فصل۳

دانلودجوکرفیلیموقسمت4
#قانونی_دانلود_کنیم!

خلاصه داستان قسمت۲ فصل۳ جوکرفیلیمو

سریال جوکر به کارگردانی احسان علیخانی و سیدحامد میرفتاحی در سال ۱۴۰۰ ساخته شده است. این سریال محصول کشور ایران و در ژانر کمدی و خانوادگی می‌باشد.


سریال کمدی جوکر
جهت انتقال به صفحه انتخاب کیفیت و دانلود روی عکس کلیک نمایید!

📥 دانلود 🎭 قسمت اول فصل سوم جوکر | جوکر- قسمت ۱ – فصل ۳

دانلودجوکرفیلیموقسمت4
#قانونی_دانلود_کنیم!

خلاصه داستان قسمت اول فصل سوم جوکرفیلیمو


دانلود فثصل دوم سریال جوکر سیامک انصاری


سریال جوکر – فصل ۲ | Joker S02

🔻

کارگردان: احسان علی خانی + حامدمیرفتاحی

در این قسمت از سریال جوکر وحید آقاپور، ایمان صفا، هومن برق نورد، شهرام قائدی، سپند امیرسلیمانی، عباس جمشیدی، آرش نوذری و بهنام تشکر به هنرمندی پرداخته اند.


سریال کمدی جوکر
جهت انتقال به صفحه انتخاب کیفیت و دانلود روی عکس کلیک نمایید!

📥 دانلود 🎭 قسمت چهارم فصل دوم جوکر | جوکر- قسمت ۴ – فصل ۲

دانلودجوکرفیلیموقسمت4
#قانونی_دانلود_کنیم!

خلاصه داستان قسمت چهارم فصل دوم جوکرفیلیمو


سریال کمدی جوکر
جهت انتقال به صفحه انتخاب کیفیت و دانلود روی عکس کلیک نمایید!

📥 دانلود 🎭 قسمت سوم فصل دوم جوکر | جوکر- قسمت ۳ – فصل ۲

دانلودجوکرفیلیموقسمت4
#قانونی_دانلود_کنیم!

خلاصه داستان قسمت سوم فصل دوم جوکرفیلیمو


📢 #جوکر منتشر شد ❤️

سریال کمدی جوکر
جهت انتقال به صفحه انتخاب کیفیت و دانلود روی عکس کلیک نمایید!

📥 دانلود 🎭 قسمت دوم فصل دوم جوکر | جوکر- قسمت ۲ – فصل ۲

دانلودجوکرفیلیموقسمت4
#قانونی_دانلود_کنیم!

خلاصه داستان قسمت دوم فصل دوم جوکرفیلیمو


همه بخندین! یک، دو، سه!!!

📢 #جوکر منتشر شد ❤️

سریال کمدی جوکر
جهت انتقال به صفحه انتخاب کیفیت و دانلود روی عکس کلیک نمایید!

📥 دانلود 🎭 قسمت اول فصل دوم جوکر | جوکر- قسمت ۱ – فصل ۲

دانلودجوکرفیلیموقسمت4
#قانونی_دانلود_کنیم!

خلاصه داستان قسمت اول فصل دوم جوکرفیلیمو


سریال کمدی جوکر


دانلود سریال طنز جوکر سیامک انصاری  |   Joker Series

🔻

کارگردان: حامد میرفتاحی  |  محصول ایران – ۱۴۰۰  |   کمدی – خانوادگی – اجتماعی


😍 مسابقه‌ای متفاوت و طنز، با حضور بهترین بازیگران کمدی کشور

سریال کمدی جوکر
جهت انتقال به صفحه انتخاب کیفیت و دانلود روی عکس کلیک نمایید!

📥 دانلود 🎭 قسمت چهارم جوکر | جوکر- قسمت ۴ – فصل ۱

دانلودجوکرفیلیموقسمت4
#قانونی_دانلود_کنیم!

خلاصه داستان قسمت چهارم جوکرفیلیمو


سلااااام 😂

کوتاه و مختصر مفید بگم
این قسمت #جوکر رو نبینی، بدجور ضرر کردی 😆

😍 مسابقه‌ای متفاوت و طنز، با حضور بهترین بازیگران کمدی کشور

سریال کمدی جوکر
جهت انتقال به صفحه انتخاب کیفیت و دانلود روی عکس کلیک نمایید!

📥 دانلود 🎭 قسمت سوم جوکر | جوکر- قسمت ۳ – فصل ۱

دانلودجوکرفیلیموقسمت3
#قانونی_دانلود_کنیم!

خلاصه داستان قسمت سوم جوکرفیلیمو

 


#جوکر رو حتما ببین و اول هفته رو شاد و پر انرژی شروع کن ❤️

توی این مسابقه، بخندی باختی!!!

😍 مسابقه‌ای متفاوت و طنز، با حضور بهترین بازیگران کمدی کشور

سریال کمدی جوکر
جهت انتقال به صفحه انتخاب کیفیت و دانلود روی عکس کلیک نمایید!

📥 دانلود 🎭 قسمت دوم جوکر | جوکر- قسمت۲ – فصل ۱

دانلودجوکرفیلیموقسمت1
#قانونی_دانلود_کنیم!

خلاصه داستان قسمت دوم جوکرفیلیمو

 


#جوکر رو حتما ببین و اول هفته رو شاد و پر انرژی شروع کن ❤️

توی این مسابقه، بخندی باختی!!!

😍 مسابقه‌ای متفاوت و طنز، با حضور بهترین بازیگران کمدی کشور

سریال کمدی جوکر
جهت انتقال به صفحه انتخاب کیفیت و دانلود روی عکس کلیک نمایید!

📥 دانلود 🎭 قسمت اول #جوکر | جوکر- قسمت۱ – فصل ۱

دانلودجوکرفیلیموقسمت1
#قانونی_دانلود_کنیم!

خلاصه داستان قسمت اول جوکرفیلیمو


🔻

احسان علیخانی | متولد ۱۳۶۱

احسان علیخانی ۱۵ آبان ۱۳۶۱ در تهران تهیه کننده، مجری تلویزیونی، دستیار کارگردان و کارگردان اهل ایران است. او به خاطر اجرای برنامه ماه عسل در طی ماه های رمضان


داستان رئالیتی شو جوکر

رئالیتی شو «جوکر» در فضایى متفاوت و کمدی براى پخش اختصاصی از فیلیمو آماده شده و قرار است به صورت هفتگى در آبان از این پلتفرم منتشر شود. در این رقابت جذاب و مفرح، تعدادی از چهره های مشهور هنری، ورزشی ، اجتماعی و… در یک اتاق در بسته برای ‏خنداندن یک دیگر رقابت می کنند، اما چالش اصلی این جاست که خودشان نباید بخندند. این برنامه با الگوبرداری از نمونه های موفق خارجی ساخته شده است وکارگردانی رئالیتی شو «جوکر» ، را حامد میرفتاحی و تهیه کنندگی آن را امیرحسین بزرگ زادگان و محسن نجفی برعهده دارند. به زودی جزییات بیشتری از این برنامه هیجان انگیز، اعلام خواهد شد .


درباره سریال کمدی جوکر

سریال به کارگردانی حامد میرفتاحی در سال ۱۴۰۰ ساخته شده است. این سریال محصول کشور ایران و در ژانر خانوادگی و اجتماعی می‌باشد. .


سایر عوامل طنز جوکر

کارگردان: حامد میرفتاحی
تهیه‌کننده: امیرحسین بزرگ زادگان – محسن نجفی


لینک های دانلود فصل اول جوکر [فصل ۱ جوکر] هنرمندان فصل یک (در فصل نخست این مسابقه امین حیایی، سام درخشانی، امیرمهدی ژوله،هومن حاج‌عبداللهی، بیژن بنفشه‌خواه، امیر ‏کاظمی، سهیل مستجابیان و رضا نیکخواه حضور دارند.‏)

دانلود قسمت ۰۱ از فصل اول سریال جوکر

دانلود قسمت ۰۲ از فصل اول سریال جوکر

دانلود قسمت ۰۳ از فصل اول سریال جوکر

دانلود قسمت ۰۴ از فصل اول سریال جوکر


لینک های دانلود فصل دوم جوکر [فصل ۲ جوکر] هنرمندان فصل دو (در فصل دوم از سریال جوکر وحید آقاپور، ایمان صفا، هومن برق نورد، شهرام قائدی، سپند امیرسلیمانی، عباس جمشیدی، آرش نوذری و بهنام تشکر به هنرمندی پرداخته اند.)

دانلود قسمت ۰۱ از فصل دوم سریال جوکر

دانلود قسمت ۰۲ از فصل دوم سریال جوکر

دانلود قسمت ۰۳ از فصل دوم سریال جوکر

دانلود قسمت ۰۴ از فصل دوم سریال جوکر


لینک های دانلود فصل سوم جوکر [فصل ۳ جوکر] هنرمندان فصل سه (در فصل سوم از سریال جوکر رضا شفیعی جم، سیاوش چراغی پور، سروش جمشیدی، علیرضا استادی، حمید لولایی، امیر غفارمنش، میرطاهر مظلومی و بابک نهرین به هنرمندی پرداخته اند.)

دانلود قسمت ۰۱ از فصل سوم سریال جوکر

دانلود قسمت ۰۲ از فصل سوم سریال جوکر

دانلود قسمت ۰۳ از فصل سوم سریال جوکر

دانلود قسمت ۰۴ از فصل سوم سریال جوکر


لینک های دانلود فصل چهارم جوکر [فصل ۴ جوکر] هنرمندان فصل چهار (در فصل چهارم از سریال جوکر پوریا پورسرخ، یوسف صیادی، مهران رجبی، یوسف تیموری، بهزاد محمدی، علی صالحی و … به هنرمندی پرداخته اند.)

دانلود قسمت ۰۱ از فصل چهارم سریال جوکر

دانلود قسمت ۰۲ از فصل چهارم سریال جوکر

دانلود قسمت ۰۳ از فصل چهارم سریال جوکر

دانلود قسمت ۰۴ از فصل چهارم سریال جوکر


لینک های دانلود فصل پنجم جوکر [فصل ۵ جوکر] هنرمندان فصل چهار (در فصل پنجم از سریال جوکر محمدرضا علیمردانی، امیرحسین صدیق، حامد آهنگی، سیروس میمنت، علی اوجی، مجید واشقانی، علی مشهدی و مهران غفوریان به هنرمندی پرداخته اند.)

دانلود قسمت ۰۱ از فصل پنجم سریال جوکر 

دانلود قسمت ۰۲ از فصل پنجم سریال جوکر

دانلود قسمت ۰۳ از فصل پنجم سریال جوکر 

دانلود قسمت ۰۴ از فصل پنجم سریال جوکر


لینک های دانلود فصل ششم جوکر [فصل ۶ جوکر] در این فصل از سریال جوکر یوسف تیموری، بیژن بنفشه خواه، رضا شفیعی جم، سهیل مستجابیان، شهرام قائدی، محمدرضا علیمردانی، عباس جمشیدی فر، ایمان صفا و هومن حاج عبدالهی به هنرمندی پرداخته اند.)

دانلود قسمت ۰۱ از فصل ششم سریال جوکر  بخش اول فینال

دانلود قسمت ۰۲ از فصل ششم سریال جوکر بخش اول فینال

دانلود قسمت ۰۳ از فصل ششم سریال جوکر  بخش اول فینال

دانلود قسمت ۰۴ از فصل ششم  سریال جوکر بخش اول فینال

دانلود قسمت ۰۵ از فصل ششم  سریال جوکر بخش اول فینال


لینک های دانلود فصل هفتم جوکر [فصل ۷ جوکر] در این قسمت از سریال جوکر امین حیایی، سام درخشانی، حامد آهنگی، یوسف صیادی، علی استادی، غلامرضا نیکخواه، امیرمهدی ژوله، هومن برق نورد و سیروس میمنت به هنرمندی پرداخته اند.

دانلود قسمت ۰۱ از فصل هفتم سریال جوکر  بخش دوم فینال

دانلود قسمت ۰۲ از فصل هفتم سریال جوکر بخش دوم فینال

دانلود قسمت ۰۳ از فصل هفتم سریال جوکر بخش دوم فینال

دانلود قسمت ۰۴ از فصل هفتم سریال جوکر بخش دوم فینال

و اما  ….

دانلود قسمت ۰۵ از فصل هفتم سریال جوکر آخرین قسمت طنز جوکر ایرانی احسان علیخانی

دلیل بروزرسانی
دانلود قسمت آخر سریال طنز ایرانی جوکر فصل 7 قسمت 5
  • لینک های دانلود
  • برچسب ها
  • 21 نوامبر 2021
  • 18,303 views
سریال های مشابه
دیدگاه بگذارید 0

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شوید!